Opvoedkundige hervorming: tyd werk nie nou vir onderwysers nie

Opvoedkundige hervorming: tyd werk nie nou vir onderwysers nie
Opvoedkundige hervorming: tyd werk nie nou vir onderwysers nie
Anonim

Die skooljaar kom stadigaan tot 'n einde, so dit is tyd om voorraad op te neem en te sien waar die onderwyshervorming is wat onderwysers aan die begin van die jaar begin eis het. Ons sal jou nie nou vertel hoe om hier te kom nie, maar jy kan dit hier en hier lees.

Dit is duidelik sigbaar dat die eise van die onderwysers en vakbonde nie geïgnoreer kon word nie, dit wil sê dat daar sekere veranderings gaan wees en daar is geen tekort aan beloftes en idees nie. Die enigste vraag is wat in werklikheid hiervan gaan word, hoe dit in die praktyk gerealiseer sal word. Natuurlik altyd 'n bietjie anders as wat die betogende onderwysers sou wou hê.

So kom ons kyk wat belowe is of nie. Want hoe dinge op die oomblik is, is dat iemand iets sê en iemand anders probeer dit in 'n kort tydjie weerlê, so ons kan nie eintlik oor feite praat nie, maar miskien is ons net te agterdogtig, en die betogende onderwysers.

D KOS20160411020
D KOS20160411020

Erkölcst/hittan: neem byvoorbeeld die verpligte sedesklasse, wat volgens sommige nuus afgeskaf sal word, maar na 'n paar uur is dieselfde reeds weerlê, wees dus 'n persoon wat hier is aan die een kant, dit lei jou, en aan die ander kant, aangesien dit beweer is om dit te kanselleer en te hou, maak nie saak hoe dit sal wees nie, die waarheid moes vertel gewees het.

Studentelaste: vanaf September vanjaar kan studentelaste verminder word deur 'n vakkennisvlak, 'n "nasionale minimum", te definieer wat in primêr en sekondêr bemeester moet word skool. Volgens minister Zoltán Balog moet dit gestel en gewaarborg word dat die maksimum aantal studente-ure wat deur raamwerkkurrikulums vasgestel is, nie oorskry kan word nie.'n Minimum kennisvlak moet vir elke vak bepaal word, maar dit sal terselfdertyd moontlik wees om bykomende kennis in sekere skooltipes op te doen.

Die kurrikulum: Die Nasionale Basiese Kurrikulum sal herskryf word, die nuwe (nat) konsep sal aangeneem word teen 31 Desember 2017, en dit word beplan om vanaf September ingestel te word 2018. Hulle het 'n jaar en 'n half om te gaan. Die vryheid van beweging van skole en onderwysers kan ook van 10 tot 30 persent toeneem. Daaglikse liggaamlike opvoeding is veronderstel om te bly, geloof en sedes ook, óf nie óf ja. Of nie.

Nege-graad basiese onderwys: Parallel met die herskryf van die NAT, sal 'n besluit geneem word of 'n 9-graad laerskool ingestel moet word. Wat nie dom sal wees nie, mits hulle dit nie met bykomende inligting laai nie, maar 'n ekstra jaar voorsien om die basiese vaardighede te verdiep.

Handboeke: Die 1-2. die verpligte gebruik van handboeke staak in die eerste graad, waarmee die predikant waarskynlik na duursame handboeke verwys, en die studente ontvang nuwe boeke.

Daar is geen sprake van liberalisering van die handboekmark nie, wat beteken dat jy steeds handboeke vol foute en "eksperimenteel" kan bestel.

Nasionalisering: die regering is oortuig dat die gemengde - staats- en plaaslike regering - bedryfstelsel ondoeltreffend is, dit moet hervorm word, dit word nog bespreek. Dit sal waarskynlik lyk asof die skole wat deur KLIK in stand gehou word en deur die munisipaliteite bedryf word heeltemal genasionaliseer sal word, en natuurlik sal die staat nie 'n enkele sent aan die munisipaliteite betaal vir die skole nie. Bring vir jou die beginsel van selfregering.

Oor KLIK en die gesag van skoolhoofde: KLIK in hierdie vorm sal ophou bestaan. Die skooldistriksentrums sal onafhanklik wees, dit wil sê, hulle sal nie onder 'n nasionale giga val nie. Daar sal 60-80 skole in 'n skooldistrik wees of iets wat dit genoem word. Kan wees. Volgens die minister sal die bevoegdhede van die bestuurders van staatsbeheerde openbare onderwysinstellings uitgebrei word in sowel bestuurs- as professionele terme, en besluitneming sal baie nader aan die skole wees, wat dit ook al beteken. Met ander woorde, dit is voorlopig nie bekend wie byvoorbeeld 'n nuwe onderwyser kan aanstel nie, en uiteindelik waaroor die skoolhoofde sal kan besluit, byvoorbeeld ja oor kryt koop, maar nee oor swartborde verander?

Oor die loopbaan van 'n onderwyser: Daardie onderwysers wat op 1 September net sewe jaar of minder tot aftrede het, word outomaties na onderwyser II oorgeplaas. graad. Diegene wat tydelik in Onderwyser II is, se sertifiseringsverpligting sal gekanselleer word. Onderwysers van aftree-ouderdom kan vir 'n maksimum van nog twee jaar in diens geneem word met die instemming van die hoof van die instelling.

Verhoog die lone van diegene wat help met opvoedkundige werk: Dit gaan meestal oor kombuistantes wat naby aan die minimum loon verdien en die lone van pedagogiese assistente. Diegene wat werk in instellings wat aan die EMMI behoort, ontvang na bewering twee keer 'n bykomende toelaag van HUF 35 000. Die staatsekretariaat koördineer ook omtrent dieselfde met die ander skoolonderhoudsbedieninge (beroepsgerigte sekondêre skole en beroepsopleidingskole behoort aan ander bedieninge, en ons het toe nie eers van kerkskole gepraat nie). Daarbenewens, vanaf 1 Januarie 2017, sal alle opvoeders wat nie 'n professionele kwalifikasie as onderwyser het nie 'n 10 persent verhoging ontvang (dit wil sê, hul salaris kan HUF tagtigduisend netto bereik).

Loonverhoging: die tafelronde het aanbeveel dat die laaste deel, in September 2017, gedifferensieer word, wat gesamentlik deur skoolhoofde en skooldistriksleiers besluit sal word. Die regering kan hierdie voorstel ondersteun, het minister Zoltán Balog aangedui. So sal daar diegene wees wat meer sal ontvang as wat beloof is, en daar sal diegene wees wat minder sal ontvang.

Wel, dit is hoe dinge is. Verskeie mense betreur reeds die hervormings en sê dat niks daarvan sal kom nie en dat die probleme van onderwys dieselfde sal bly, wat waarskynlik nie so ver van die werklikheid is nie.

Volgens die onderwysers van die Herman Ottó Gimnázium in Miskolc, wat die openbare protes ontketen het, is daar geen ander keuse as om te staak nie, maar gedurende die somervakansie veroorsaak die onderwysers se afwesigheid by die werk relatief min ontwrigtings. En die tyd werk nie nou vir hulle nie. Die betogende onderwysers reël egter weer 'n betoging vir Onderwysersdag, 5 Junie, waarvan die besonderhede binnekort bekend gemaak sal word.

Gewilde onderwerp